Gói chụp phóng sự đám nối

» Giá: 4.500.000 VNĐ.

» Chụp 1 ngày.

» 01 sản phẩm album photobook 25 x 35 gồm 40 trang.

» Phụ thu chụp nhóm họ ( nếu có ) : 500.000 VNĐ


Gói chụp phóng sự đãi ăn 1 bên

» Giá: 7.000.000 VNĐ.

» Chụp 1 ngày.

» Ekip 2 photo .

» 01 Sản phẩm album photobook 25 x 35 gồm 70 trang.

» Tặng kèm 1 album truyền thống 13 x 18 gồm 100 hình.

» Phụ thu chụp nhóm họ ( nếu có ) : 500k.


Gói chụp phóng sự đãi ăn 2 bên

» Giá: 9.000.000 VNĐ.

» Chụp 2 ngày.

» Ekip 2 photo.

» 01 Sản phẩm album photobook 25 x 35 gồm 90 trang.

» Tặng kèm 1 album truyền thống 13 x18 gồm 100 hình.

» Phụ thu chụp nhóm họ ( nếu có ) : 500.000 VNĐ.

Chụp phóng sự là chụp khoảnh khắc đẹp các thành viên trong gia đình ngày lễ cưới từ lúc các bạn makeup đến xong tiệc được in thành album dưới dạng photobook.
( Gói phóng sự dc tặng hình truyền thống )


Chụp truyền thống

» 100 tấm 1.500.000 VNĐ trên 100 tấm thêm 1 tấm 12.000 VNĐ
» Ảnh rửa 13 x 18 ép tặng kèm album để ảnh.


Album

» Giá: 1.400.000 VNĐ.

» Make up + làm tóc ( tự make up hoặc có make up sẵn trừ lại 200k ).

» 15 ảnh photoshop.

» Rửa 13×18 lụa ( không lấy ảnh rửa trừ lại 100.000 VNĐ).

» Chép file gốc còn lại lựa thêm 50.000 VNĐ / hình.

( trang phục tự chuẩn bị )


Album nhóm

» Giá: 1.200.000 VNĐ.

» 20 ảnh photoshop.

» Rửa 13 x 18 lụa, chép file gốc còn lại.

» Nếu có yêu cầu make up 200.000 VNĐ/người ( trang phục tự chuẩn bị ).

» Lựa thêm 50.000 VNĐ/hình.


Album couple

» Giá: 1.500.000 VNĐ.

» 20 ảnh photoshop.

» Rửa 13 x 18 lụa ( không lấy ảnh rửa trừ lại 100.000 VNĐ).

» Chép file gốc còn lại.

» Lựa thêm 50.000 VNĐ/hình.

» Nếu có yêu cầu make up 200.000/người ( trang phục tự chuẩn bị ).

Specialized tutorial producing for active learners. Entrust your chore to authorities, get examine written documents, and conserve beneficial time. Significant fine quality confirmed paper writer.

www.000webhost.com